Certifikat för behörig installationsledare för gasinstallationer.
Certifikat för behörig gasteknik-montör.

 

 

Godkänd behörig utbildning, förebyggande brandskydd gällande Heta Arbeten.

 

 

Vår Certifierade VVS-Montör Utför VVS-Arbeten