Certifikat för behörig installationsledare för gasinstallationer.
Certifikat för behörig gasteknik-montör.

Kategori 1-4

 

 

Godkänd behörig utbildning, förebyggande brandskydd gällande Heta Arbeten.

 

 

Vår Certifierade VVS-Montör Utför VVS-Arbeten 

 

Utbildningsintyg BAS P / BAS U

 

ID06

 

Utbildningsbevis:

-Allmän utbildning om ställningar enligt AFS 2013:4

-Fallskyddsutbildning enligt AFS 2006:4

-Mobila arbetsplattformar grundutbildning enligt LLP1

Behörighet A1, B1, A3, B3